Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ZASADY DOBORU

             Pompa ciepła

4. Dobór pompy obiegowej górnego źródła
Pompa obiegowa górnego źródła powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewnić w skraplaczu pompy ciepła odpowiedni przepływ wody grzewczej (patrz "Dane techniczne" zakładka "Dane Hydrauliczne" parametr Vg). Odpowiednio dobrana pompa obiegowa górnego źródła powinna zapewnić podgrzew krążącej w skraplaczu wody od 4 K do 8 K, uzyskuje się wtedy optymalne parametry pracy pompy ciepła (możliwie mała średnia temp. skraplania) poprzez zmniejszenie chwilowej temp. skraplania oraz zmniejszenie amplitudy oscylacji temp. skraplania w czasie poszczególnych cykli włączania i wyłączania pompy ciepła. Zbyt mała pompa obiegowa może utrudniać regulację układu, włącznie z uniemożliwieniem osiągnięcia parametrów maksymalnych (temperatury maksymalnej wody w układzie c.o. i temperatury maksymalnej wody w zasobniku c.w.u.). Najczęściej nie są znane opory już wykonanej instalacji rozprowadzenia ciepła w budynku - szczególnie dotyczy to domów jednorodzinnych, dla których nie wykonuje się takich obliczeń. Można oczywiście zlecić ich wykonanie, lecz koszt takiej usługi jest wysoki. W praktyce można zastosować dwie metody określenia oporów hydraulicznych instalacji. Pierwszy sposób polega na spięciu instalacji wewnętrznej "na krótko" - czyli bez pompy ciepła dowolną pompą obiegową oraz przepływomierzem lub zwyczajnym wodomierzem. Po odczytaniu przepływu, na podstawie znanych charakterystyk zamontowanej pompy można określić opory instalacji grzewczej w budynku. Po skorygowaniu odczytanych w ten sposób oporów o opór skraplacza wynoszący ok. 25kPa, można dokonać doboru pompy obiegowej zapewniającej odpowiedni przepływ przez skraplacz pompy ciepła. Drugi sposób stosuje się gdy w układzie już działa pompa ciepła. Przez określenie podgrzewu na skraplaczu działającej pompy ciepła i odszukaniu w danych technicznych mocy grzewczej pompy ciepła dla danych warunków jej pracy można z dobrym przybliżeniem określić przepływ wody w instalacji grzewczej. Odnosząc się do charakterystyk zamontowanej pompy obiegowej można określić łączny opór hydrauliczny instalacji górnego źródła. Znajomość tego oporu i wymaganego przepływu pozwoli w takim przypadku optymalnie dobrać pompę obiegową.
             Długość GWC

             Pompa DZ (g/w)

             Pompa DZ (w/w)

             Pompa GZ