Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ZASADY DOBORU

             Pompa ciepła

4. Dobór pompy dolnego źródła wykonanego w postaci układu dwóch studni
Pompa dolnego źródła dla pompy ciepła pracującej w układzie woda/woda, powinna być dobrana szczególnie starannie, tak aby wykluczyć możliwość zamarzania wody w parowniku pompy ciepła, co może doprowadzić do uszkodzenia parownika. Przy doborze pompy czerpiącej wodę ze studni najważniejsza jest znajomość, oprócz wymaganego przepływu (patrz. "Dane techniczne" zakładka "Dane hydrauliczne" parametr Vdw) i oporów instalacji, także poziomu lustra wody w studni. Określenie tego parametru może stanowić trudność, gdyż w trakcie eksploatacji studni, szczególnie na cele pompy ciepła, może dojść do obniżenia lustra wody. Pomimo tego, iż system dolnego źródła oparty na układzie dwóch studni jest dość kuszący z uwagi na niskie koszty inwestycyjne i dobre parametry pracy pompy ciepła, to jednak należy pamiętać o tym, że koszty pompowania wody ze studni (nawet przy odpowiednio dobranej pompie), często okazują się wysokie w porównaniu do mocy zużywanej przez samą pompę ciepła. Niski poziom lustra wody wymusza zastosowanie pomp o znacznej mocy elektrycznej, przekraczającej często 1 kW. Jako pomp dolnego źródła w układzie woda/woda można użyć dwóch rodzajów pomp. Pierwszy rodzaj są to popularne pompy samozasysające. Pompy te można jednak stosować tylko wtedy, gdy poziom lustra wody nie spada poniżej 6 m. Pompy te z uwagi na swoje parametry i ograniczenia zalecane są tylko w przypadku dość wysokiego poziomu lustra wody w studni oraz do współpracy z najmniejszymi pompami ciepła. Tylko wtedy udaje się dobrać odpowiednie urządzenie, które nie będzie zużywało dużo energii elektrycznej przy zachowaniu przepływu wody odpowiedniego dla danej pompy ciepła. W przypadku lustra wody znajdującego się poniżej 7 m, stosuje się zatapialne pompy głębinowe. Z uwagi na małą średnicę obudowy i dużą niezawodność zaleca się stosowanie pomp głębinowych o średnicy 3”. Jeżeli poziom lustra wody znajduje się poniżej 15 m, nawet optymalnie dobrana pompa zużywa znaczną ilość energii elektrycznej. Koszty eksploatacji pompy ciepła w takim układzie mogą się zwiększyć nawet o ok. 50 %.


             Długość GWC

             Pompa DZ (g/w)

             Pompa DZ (w/w)

             Pompa GZ