Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ZASADY DOBORU

             Pompa ciepła

3. Dobór pompy obiegowej dolnego źródła wykonanego w postaci gruntowego wymiennika ciepła
Pompa obiegowa dolnego źródła jest niezwykle ważnym elementem systemu pompy ciepła. Jej odpowiedni dobór gwarantuje nie tylko poprawność pracy systemu, ale także może wpłynąć znacząco na koszty eksploatacji całego systemu. Przed doborem pompy obiegowej należy obliczyć opory wykonanego (projektowanego) układu dolnego źródła. W tym celu konieczna jest znajomość: podziału gruntowego wymiennika ciepła na równoległe gałęzie, długości poszczególnych gałęzi, średnicy rury i grubości jej ścianki, parametrów cieczy krążącej w układzie dolnego źródła oraz zalecanego natężenia przepływu przez parownik pompy ciepła (patrz. "Dane techniczne" zakładka "Dane hydrauliczne" parametr Vdg). W trakcie obliczania oporów całej instalacji należy uwzględnić opór powstały na parowniku pompy ciepła, który wynosi ok. 25kPa. Przy doborze pompy obiegowej należy zwrócić szczególną uwagę na lepkość wodnego roztworu glikolu. Czym większe stężenie (mniejsza temp. krzepnięcia) tym większa lepkość cieczy i tym samym większe opory przepływu. Mniejsze opory przepływu pozwolą na dobranie mniejszej, tańszej, zużywającej mniej energii pompy obiegowej. Dobra jakość pompy obiegowej jest gwarantem trwałości pompy ciepła, dlatego zaleca się stosowanie markowych pomp obiegowych dolnego źródła.
Właściwy dobór pompy obiegowej dolnego źródła w zamkniętych układach glikolowych możliwy jest pod warunkiem znajomości parametrów medium krążącego w instalacji. Oprócz znajomości lepkości kinematycznej w obliczeniowej temperaturze pracy dolnego źródła, konieczna jest znajomość gęstości oraz ciepła właściwego medium. Parametry te wpływają w znaczący sposób na spiętrzenie temperatury w parowniku pompy ciepła, a więc i na temperaturę parowania, a zatem na moc pompy ciepła i współczynnik efektywności. Niska gęstość lub ciepło właściwe cieczy rodzi konieczność zastosowania pompy obiegowej o znacznie większej mocy niz w przypadku cieczy o lepszych parametrach cieplnych. Podane w danych technicznych zalecane wielkości przepływu w obiegach glikolowych dotyczą wodnego 30% roztworu glikolu propylenowego o temperaturze -10°C (gęstość:1030 kg/m3 i ciepło właściwe:3,9kJ/kg*K). Zastosowanie jako medium dolnego źródła alkoholu etylowego lub izopropylowego (gęstość: ok. 800kg/m3 i ciepło właściwe: ok. 2,5kJ/kg*K) rodzi konieczność uzyskania w obiegu dolnego źródła dwukrotnie większego przepływu niż w przypadku roztworu glikolu propylenowego.
W ustalonych warunkach pracy spiętrzenie na parowniku pompy ciepła nie powinno przekraczać 5K.


             Długość GWC

             Pompa DZ (g/w)

             Pompa DZ (w/w)

             Pompa GZ