Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ZASADY DOBORU

             Pompa ciepła

2. Dobór długości gruntowych wymienników ciepła
Długość gruntowych wymienników ciepła, stanowiących dolne źródło dla pomp ciepła, powinna być dobrana optymalnie do mocy chłodniczej pompy ciepła, która podobnie jak moc cieplna zależy od warunków pracy urządzenia. Zaleca się, aby długość gruntowego wymiennika ciepła była dobierana dla warunków pracy: temp. parowania=-5 °C i temp. skraplania=40 °C. Moce chłodnicze poszczególnych pomp ciepła ECO oraz przybliżone długości różnych typów wymienników gruntowych, w zależności od warunków glebowych, przedstawione są w tabeli poniżej:

Typ:Qo[kW] Wymiennik: Długość wymiennika
grunt suchy grunt średni grunt wilgotny
ECO 95,6 pionowy *180 mb156 mb140 mb
poziomy **390 mb336 mb280 mb
spiralny ***90 mb78 mb68 mb
ECO 116,6pionowy *212 mb184 mb166 mb
poziomy **462 mb396 mb330 mb
spiralny ***106 mb92 mb80 mb
ECO 137,9pionowy *252 mb220 mb198 mb
poziomy **550 mb474 mb396 mb
spiralny ***126 mb110 mb96 mb
ECO 169,9pionowy *316 mb278 mb248 mb
poziomy **692 mb594 mb496 mb
spiralny ***158 mb138 mb120 mb
ECO 1912,6pionowy *402 mb352 mb315 mb
poziomy **882 mb756 mb630 mb
spiralny ***202 mb176 mb152 mb

* - podane dane przy założeniach: średnica rury PE fi30, głębokość odwiertów 25 m ÷ 35 m;
** - podane dane przy założeniach: średnica rury PE fi32, głębokość ułożenia min. 1,6 m;
*** - podane łączne długości rowów przy założeniach: średnica rury PE fi32, głębokość rowu min. 1,6 m, długość rowu min. 15 m, szerokość rowu min. 1,4 m oraz odległości między osiami rowów min. 5m;

Gdy z góry znane są inne warunki pracy pompy ciepła niż -5/40, dla których obliczenia przedstawione są w tabeli powyżej, można posłużyć się w obliczeniach długości wymienników gruntowych tabelą współczynników znajdującą się poniżej. Długość gruntowego wymiennika ciepła jest wtedy iloczynem odpowiedniego współczynnika i mocy chłodniczej pompy ciepła dla danych warunków pracy (patrz "Dane techniczne" - parametr Qo).

Rodzaj wymiennika Rodzaj gruntu
suchy średni wilgotny
pionowy 32 mb/kW28 mb/kW25 mb/kW
poziomy 70 mb/kW60 mb/kW50 mb/kW
spiralny 16 mb/kW14 mb/kW12 mb/kW

             Długość GWC

             Pompa DZ (g/w)

             Pompa DZ (w/w)

             Pompa GZ