Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ELEMENTY INSTALACJI

             Pompa ciepła

Układ dwóch studni wierconych pozwala na bezpośredni odzysk ciepła zawartego w wodzie gruntowej. Woda, o średniorocznej temperaturze ok. 8 °C, pobierana z jednej studni, przepływa przez parownik pompy ciepła, w którym zostaje ochłodzona. Następnie ta sama ilość wody (ok. 0,25 m3/h na 1 kW mocy chłodniczej) zostaje ponownie oddana do złoża, poprzez drugą studnię zwaną zrzutową. Inwestor powinien przeanalizować możliwość wykonania powyższego układu, mając na uwadze m.in. fakt, że pozyskiwanie ciepła z wody gruntowej zapewnia wysoką sprawność pompy ciepła, a także umożliwia wykorzystanie części wody do celów sanitarnych. Istotnym ograniczeniem w stosowaniu tego rozwiązania może być jakość wody i głębokość jej występowania. Woda ze studni nie może zawierać dużych ilości związków żelaza i manganu. Związki te w trakcie przepływu wytrącają się w postaci osadów i zatykają studnię zrzutową. Ujęcie musi zapewniać odpowiednią ilość wody dla pompy ciepła przez kilkanaście godzin na dobę. Wykonawcom studni należy na to zwrócić szczególną uwagę. W celach poboru i zrzutu wody najlepiej korzystać ze studni głębinowych. Możliwe jest korzystanie ze studni tradycyjnych lub ze studni umieszczonych w bezpośredniej bliskości rzeki lub zbiornika wodnego. Zrzut wody powinien następować do drugiej studni oddalonej o ok. 20 m od studni poboru wody. Studnia chłonna powinna mieć parametry takie jak studnia poboru wody. W przypadku poboru wody ze studni umieszczonej w pobliżu zbiornika wodnego (woda ze zbiornika wodnego), zrzut może odbywać się do tego zbiornika. Temperatura wody z ujęcia nie może być niższa niż +4 °C. Wówczas schłodzenie wody w pompie ciepła może wynosić maks. 2K. Należy jednak wówczas dysponować dwukrotnie większą wydajnością ujęcia ( 0,5 m3/h na 1 kW Qo) oraz dwukrotnie wyższą wydajnością pompy wodnej. W praktyce wystarczy gdy temperatura wody z ujęcia nie będzie niższa od +6 °C. Układ ten jest praktyczny wówczas, gdy wysoki jest dynamiczny poziom lustra wody. W takim przypadku koszty wykonania studni i pompowania wody są niewielkie. W innym przypadku może się okazać, iż moc pobierana przez pompę wodną w układzie dolnego źródła stanowi znaczną część mocy pobieranej przez samą pompę ciepła, co wpłynie na obniżenie ogólnej efektywności systemu pomimo wysokiej w tym układzie sprawności samej pompy ciepła.

            ZALETY:WADY:
            - wysoka sprawność pompy ciepła,- mała przewidywalność
            - możliwe do uzyskania niskie koszty wykonania,- duża zawodność, szczególnie jeśli chodzi o zrzut wody
            - mała dewastacja terenu,- konieczność okresowego płukania studni
            - możliwe wysokie koszty pompowania wody

             Dolne źródło

                    studnie
                    pionowy GWC
                    spiralny GWC
                    poziomy GWC

             Górne źródło

             Inst. elektryczna