PAMAR - układ dwóch studni jako dolne Ÿródło dolne Ÿródło pompy ciepła - układ dwóch studni