Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

       KORZYŚCI

Typoszereg pomp ciepła ECO skonstruowany jest ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego doboru elementów pod kątem uzyskania maksymalnej efektywności (jak największego współczynnika COP - określającego stosunek energii oddanej przez pompę ciepła do pobranej). Staranny dobór głównych elementów konstrukcyjnych pompy ciepła: wymienników ciepła (parownika i skraplacza), oraz sprężarki, umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej efektywności całorocznej układu. Otrzymanie wysokiej efektywności termodynamicznej pomp ciepła ECO możliwe jest pod warunkiem optymalnego dobrania dolnego źródła (o jak najwyższej temperaturze czynnika), oraz zastosowania niskotemperaturowego systemu ogrzewania domu. Znane są realizacje instalacji ogrzewania domów, gdzie całoroczny koszt energii elektrycznej zużytej do zasilania pompy ciepła (c.o. i c.w.u.) wynosi ok. 1100 zł (brutto)

  • Bardzo niskie koszty eksploatacji: niższe koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, niż w przypadku systemów ogrzewania: gazowego, olejowego lub elektrycznego
  • Bezpieczeństwo: brak spalin, brak łatwopalnych mediów
  • Bezobsługowość: pompa ciepła nie wymaga (poza energią elektryczną) dostarczania paliwa, a całość pracy kontrolowana jest przez wbudowany sterownik
  • Ekologia: najwyżej 25% energii potrzebnej do pracy pobierane jest z sieci elektrycznej (reszta to w pełni odnawialna energia zakumulowana w ziemi)
  • Komfort i wygoda w użyciu: możliwość zadawania wielu parametrów związanych z pracą pompy ciepła: programowanie zmian temperatury pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej - tzw. system obniżeń)
  • Możliwość chłodzenia pomieszczeń: za pomocą pompy ciepła lub tylko jej dolnego źródła
  • Długa żywotność eksploatacyjna: ponad 15 - 20 lat
Względne koszty wytworzenia jednostki energii cieplnej z poszczególnych źródeł (nośników) energii przedstawione są na poniższym wykreksie.

Uwaga! Przedstawione koszty są kosztami skalkulowanymi w oparciu o średnie ceny nośników ze stycznia 2004 roku. Rzeczywiste ceny wytworzenia 1GJ energii cieplnej mogą się różnić od tych przedstawionych z uwagi na sezonowe i lokalne różnice cen nośników energii oraz z uwagi na różne sprawności poszczególnych urządzeń grzewczych, w tym efektywności systemów grzewczych z pompami ciepła.

Kolejny wykres przedstawia zakumulowane koszty ogrzewania, czyli sumę kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ponoszonych w poszczególnych latach. Punkty przecięcia prostej wykreślonej dla pompy ciepła z prostymi dla poszczególnych systemów ogrzewania, obrazują okres zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na instalację grzewczą z pompą ciepła.

 
 

TD>