Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ELEMENTY INSTALACJI

             Pompa ciepła

Pompa ciepła jest 3-fazowym odbiornikiem prądu o znacznej mocy. Głównym elementem obciążającym sieć jest sprężarka pompy ciepła. W obliczeniach instalacji elektrycznej należy uwzględnić moc pompy ciepła.
Instalacja elektryczna w budynku powinna być przygotowana pod zamontowanie pompy ciepła. Do pomieszczenia, w którym znajduje się pompa ciepła powinna być poprowadzona, bezpośrednio z rozdzielnicy głównej, linia wlz. Przekrój przewodu zasilającego powinien być dobrany w taki sposób, aby łączne obciążenie spowodowane pompą ciepła oraz urządzeniami peryferyjnymi (pompy obiegowe, podgrzewacze elektryczne, grzałki), nie powodowały przekroczenia długotrwałego dopuszczalnego obciążenia prądowego ułożonego przewodu w danych warunkach jego pracy. W przypadku znacznej długości przewodu zasilającego pompę ciepła należy uwzględnić w doborze jego przekroju także spadek napięcia na tym przewodzie wywołany znacznym prądem rozruchowym sprężarki pompy ciepła.
Wewnętrzna linia zasilająca pompę ciepła powinna być zabezpieczona w rozdzielnicy głównej wyłącznikiem nadprądowym o charakterystyce "C" i prądzie znamionowym odpowiednim dla danej pompy ciepła i urządzeń peryferyjnych. Niestety w budynkach jednorodzinnych często zachodzi trudność w uzyskaniu selektywności działania zabezpieczeń w linii "przyłącze - rozdzielnica główna - zabezpieczenie sprężarki w pompie ciepła". W takim przypadku zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej powinno być dobrane tak, aby uzyskać selektywność w stosunku do poprzedzającego go zabezpieczenia znajdującego się w przyłączu.
Pompa ciepła ECO dokonuje pomiaru wielu temperatur w celu optymalizacji swojego algorytmu pracy. Pomiar dwóch z tych temperatur wymaga poprowadzenia w budynku przewodów sygnałowych. Jeden z tych przewodów należy poprowadzić z pomieszczenia gdzie ma się znajdować pompa ciepła do czujnika temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym (salon, hall), w którym mierzona będzie temperatura wewnętrzna budynku. Drugi przewód, umożliwiający pomiar temperatury zewnętrznej, należy poprowadzić z pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana pompa ciepła, do czujnika umieszczonego na zewnątrz budynku, na jego północnej ścianie.

             Dolne źródło

             Górne źródło

             Inst. elektryczna