Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ELEMENTY INSTALACJI

             Pompa ciepła

Górne źródło ciepła jest to układ (instalacja grzewcza), do którego pompa ciepła oddaje energię cieplną. Energia cieplna może być przekazywana do ogrzewanego obiektu za pomocą powietrza lub wody. W tym drugim przypadku, będąca nośnikiem ciepła woda, krążyć może w instalacji ogrzewania radiatorowego (grzejnikowego), podłogowego lub ściennego. W przypadku pomp ciepła ważne jest, by można było zasilać instalację grzewczą wodą o jak najniższej temperaturze. Zapewnia to wysoką efektywność pracy pompy ciepła. Dla pompy ciepła najkorzystniejszym typem górnego źródła jest podłogowe lub ścienne ogrzewanie wielkopłaszczyznowe, typowo zasilane wodą o niskiej temperaturze (do 35 °C). Ogrzewanie takie znaczną część ciepła oddaje przez promieniowanie; co oprócz komfortowego odczuwania ciepła i braku krążenia kurzu, pozwala zmniejszyć o 2 - 3 stopnie temperaturę w pomieszczeniu bez utraty odczucia komfortu cieplnego. Przy współpracy pompy ciepła z grzejnikami, należy pamiętać o tym, aby instalacja była przeliczona na maksymalną temperaturę wody zasilającej 55 °C. Można to uzyskać poprzez rozbudowanie powierzchni grzejników lub zastosowanie droższych, ale zajmujących mniej miejsca klimakonwektorów. Pompa ciepła ogrzewa także ciepłą wodę użytkową (C.W.U.). Teoretyczna maksymalna temperatura C.W.U., jaką jest w stanie przygotować pompa ciepła, wynosi ok. 53 °C. W praktyce wartość tej temperatury zależy od efektywności układu wymiennikowego C.W.U. i waha się ona w granicach od 43 °C do 50 °C. Dla mniejszych jednostek (do 10 kW mocy grzewczej) można stosować warunkowo zbiorniki z wewnętrznymi wymiennikami ciepła (wężownicami), jednak jest to rozwiązanie o zmniejszającej się skuteczności z biegiem czasu. Dla pomp ciepła o większych mocach zaleca się stosowanie zasobników z tzw. mamką. Zasobniki takie mają następujące zalety:
- możliwość uzyskania małego spiętrzenia temperatury przy pracy na cwu, nawet przy dużych mocach pomp ciepła,
- uzyskanie większej średniej temperatury cwu w zbiorniku (większej ilości ciepłej wody) poprzez zminimalizowanie spiętrzenia w obwodzie pierwotnym oraz spiętrzenia w układzie wymiennikowym,
- możliwość zastosowania pompy obiegowej w obiegu cwu o mniejszej mocy z uwagi na i tak małe spiętrzenie temperatur,
- zmniejszenie wahań temperatury podczas korzystania z cwu z uwagi na dużą pojemność zasobnika i mały gradient temperatur w zasobniku cwu,
- utrzymanie wysokiej skuteczności układu wymiennikowego przez wiele lat bez względu na jakość bieżącej wody, która w typowych układach wymiennikowych powoduje tzw. "zarastanie" wymienników i stopniowe zmniejszanie ich skuteczności poprzez izolowanie ścianek wymiennika i zwiększanie oporów przepływu; w wyniku tego z biegiem czasu, w układach wymiennikowych z wężownicami lub z wymiennikami płytowymi, zmniejsza się maksymalna temperatura i ilość uzyskiwanej ciepłej wody użytkowej, co jest uciążliwe szczególnie w układach współpracujących z pompami ciepła, gdzie uzyskiwana temperatura ciepłej wody jest ograniczona do ok. 50°C. Przed efektem takim chroni zastosowanie zasobnika cwu z mamką.


             Dolne źródło

             Górne źródło

             Inst. elektryczna