Wyszukaj na stronie

Pompy ciepła ECO

produkcja, dolne źródła, doradztwo
 
  O firmie
Pompy
ciepła
Korzyści
Oferta
Dane
techniczne
Zasady
doboru
Elementy
instalacji
Kontakt
Do pobrania

      ELEMENTY INSTALACJI

             Pompa ciepła

Ważnym elementem instalacji pompy ciepła jest tzw. dolne źródło, czyli układ, z którego pompa ciepła pobiera energię cieplną.
Dolne źródło ciepła powinno charakteryzować się:

 • odpowiednim przepływem medium
  (patrz. "Dane techniczne" zakładka "Dane hydrauliczne" - parametry Vdwm,Vdw,Vdgm,Vdg),
 • dużą pojemnością cieplną,
 • możliwie stałą i wysoką temperaturą,
 • brakami zanieczyszczeń mogących powodować korozję elementów lub powstawanie osadów,
 • łatwą dostępnością i niskimi kosztami instalacji służącej do pozyskiwania i transportu ciepła.
             Układ woda/woda w postaci dwóch studni głębinowych.
             
             Układ glikol/woda w postaci pionowego wymiennika gruntowego.
             
             Układ glikol/woda w postaci poziomego wymiennika spiralnego.
             
             Układ glikol/woda w postaci poziomego wymiennika równoległego.
             

 •              Dolne źródło

                      studnie
                      pionowy GWC
                      spiralny GWC
                      poziomy GWC

               Górne źródło

               Inst. elektryczna